Privacyverklaring

Hoe gaan we met je gegevens om?

Stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals is weergegeven in deze Privacyverklaring.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, emailadres en bankrekeningnummer. We doen dit i.v.m. de volgende doelen: afhandelen van betalingen, verzenden van Nieuwsbrieven en overige informatie, om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten en om je indien nodig te bellen of mailen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens verzameld zijn. We vernietigen je gegevens zodra ze niet meer nodig zijn.

We verstrekken je gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking door ons of op gegevensoverdraagbaarheid.

Je mag de content van deze website delen op Social Media.

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.

Je hebt de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.