Doelen

Elk kind naar school

Elk kind naar school, ongeacht de positie van de ouders of de gezondheid, liefst vanuit een veilige thuisbasis, dat is ons doel. Zodat ze opgroeien tot zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen.

Helaas is de thuisbasis voor veel kinderen in de Dominicaanse Republiek verre van optimaal: er is armoede, honger, gebrek aan water, gebrek aan hygiëne en gebrek aan aandacht. Ze missen 1 of 2 ouders en wonen daarom bij familie. Er is nauwelijks geld voor het dagelijks levensonderhoud en de kosten voor onderwijs zijn voor veel families niet op te brengen.

Bijzondere aandacht besteden we aan de groep kinderen met een beperking. In dit land komt doofheid relatief veel voor. In het gewone onderwijs zijn dove kinderen kansloos. Gelukkig zijn er tegenwoordig op een aantal plaatsen dovenscholen. Maar dit onderwijs is duurder dan regulier onderwijs en zorgt voor nog meer financiële problemen voor de ouders.