Regeling aftrek periodieke giften

Je gift aftrekken van de belasting?

Als je je schenking tenminste vijf jaar achtereen doet en in een schenkingsovereenkomst met ons vastlegt, dan is je gift volledig aftrekbaar van je belastbaar inkomen.

Incidentele schenkingen (zonder overeenkomst) zijn alleen aftrekbaar voor dat deel van de jaarlijkse schenking dat uitkomt boven 1% van het inkomen. Vaak haal je de drempel niet en is er niets aftrekbaar.

Een voorbeeld. Stel, je inkomen valt in de basisschijf, dus in het 37,35% tarief voor de belastingdienst en je sponsort 1 kind bij Kinderhulp (140 euro per jaar). Heb je verder geen giften, dan is het fiscale voordeel nihil, omdat je onder drempel van 1% van het belastbaar inkomen blijft. Als je echter in een schenkingsovereenkomst vastlegt dat je dit bedrag minimaal 5 jaar schenkt, dan geldt de drempel niet en betaalt de fiscus jaarlijks 52 euro terug (= 37,35% van 140 euro). Dat loont de moeite!

Klik het onderstaande formulier aan, draai het uit, vul het formulier in tweevoud in en retourneer de formulieren naar ons secretariaat (Bont Dikkopje 2, 4007 HS Tiel). We sturen je één van de twee door de stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek ingevulde en ondertekende exemplaren terug. Daarmee zijn de komende 5 jaar de bijdragen 100% fiscaal aftrekbaar.