De cijfers

Het werk in getallen uitgedrukt

Wat krijgen we samen voor elkaar? De bijdragen van sponsoren en donateurs, aangevuld met de eenmalige giften, zorgen jaarlijks voor een bedrag van ca. 100.000,- euro. Door de kosten laag te houden is ca. 90% beschikbaar voor de kinderen in de Dominicaanse Republiek. Opmerkelijk beeld is de toename van de eenmalige giften. Het aantal sponsoren en donateurs is stabiel.

De hieronder genoemde bedragen in euro’s zijn schattingen (bijdrage van sponsoren en donateurs in 2020 en de eenmalige giften in 2020). Het jaar is immers nog niet afgelopen.

0 %
Aandeel dove kinderen in ons programma
0
Bijdrage van sponsorouders en donateurs in 2020
0
Aantal kinderen dat we ondersteunen en door uw bijdrage naar school gaat
0
Aantal sponsoren en donateurs
0 %
Overheadkosten in 2020
0
Giften in 2020