Blogs

Septembernieuws

Beste sponsors en donateurs,

De lange hete zomer ligt nu achter ons. Het was een vreemde gewaarwording dat in de bijna dagelijkse  contacten met Fanny bleek dat het bij ons soms heter was dan in Nigua. Maar ondanks de warmte hebben we ons weer met veel energie op het karwei van de vertalingen van de  rapportinformatie gestort zodat we u nu met plezier deze informatie kunnen overhandigen. Het is zo fijn te lezen dat kinderen vooruit gaan, het verschil te zien met vorig jaar. Maar ook de zorg die er aan hen besteed wordt als het niet zo goed gaat. Als er dan in onze ogen misschien minder sympathieke maatregelen genomen worden (zoals bijv. het naar een andere school sturen), kunt u er van op aan dat er al heel veel gepraat, geprobeerd, geschipperd is. Een maatregel als het voor  een tweede keer laten overdoen van een klas  laat de onmacht blijken omdat er ter plekke geen oplossingen zijn in de vorm van speciaal onderwijs.

Vaste leerdoelen per klas

Voor alle klassen staan de door te nemen leerstof en de einddoelen vast. In hoeverre een kind het einddoel bereikt vind je soms terug op het rapport waar het in een percentage wordt vermeld. Soms worden al die leerdoelen in de rapportage omschreven en aangevinkt wat het kind bereikt heeft. Zo’n rapport kan 10 tot 12 bladzijden tellen. Ondoenlijk voor ons die te vertalen! We vragen daarom onze contacten daarginds een samenvatting te maken  of een voorbeeld van een gedeelte van zo’n rapport te geven  en dat krijgt u dan te zien. De dove kinderen moeten  meer leerstof doorwerken omdat ze o.a. ook Gebarentaal moeten leren.

Persoonlijke informatie over het sponsorkind

Over elk kind willen we u ook graag een meer persoonlijk berichtje geven. Dat is niet eenvoudig want daarvoor zijn we vaak afhankelijk van de betreffende leerkracht. Een leerkracht kijkt naar het leren en het gedrag in de klas en houdt zich zelden bezig met achtergrond en privéleven van een kind. Dat is een groot verschil  met Nederland waar verondersteld wordt, zeker in het basisonderwijs, dat je als docent  op de hoogte bent van en rekening houdt met de thuissituatie van elk kind. Zelfs als de resultaten tegenvallen wordt het vaak aan de ouders geweten omdat die het niet genoeg hielpen bij het huiswerk.  De dovenscholen vermelden bijna allemaal de samenwerking met de ouders want als die niet komen opdagen op de vergaderingen waar instructies voor Gebarentaal gegeven worden, loopt het kind al heel snel een achterstand op. Op de dovenscholen merk je wel een grote betrokkenheid bij de leerlingen, ze verschillen daarin duidelijk van het gewone  basisonderwijs.

Sponsorkind van school

Wij prijzen ons gelukkig dat we bij het beëindigen van dit schooljaar geen informatie aantroffen over meisjes die gestopt waren met school omdat ze een kindje verwachten. Wel van meisjes die net de school hadden afgemaakt. Onderwijs verhoogt de leeftijd van de moeder wat betreft haar eerstgeborene!  Is uw sponsorkind wél gestopt omdat  het de school met goed gevolg beëindigd heeft (geweldig!) of omdat het verhuisd is, of omdat er voor hem/haar geen onderwijsmogelijkheid meer is, dan leest u dat in de brief. Dan bieden we  u ook een nieuw sponsorkind aan en hopen dat u met dit nieuwe kind verder wilt gaan. Mocht u het anders willen: er is ook de mogelijkheid groepssponsor of donateur te worden, laat het ons weten! U krijgt als groepssponsor/donateur dezelfde algemene informatie alleen voegen we een  voorbeeldrapport toe om u een indruk te geven van de gang van zaken  op een school, hoe het gaat met een kind. Uw bijdrage is even nuttig als een individuele sponsoring. Vooral als u weet dat bijvoorbeeld voor onderwijs aan een doof kind eigenlijk minstens drie sponsorbijdragen nodig zijn, terwijl  ook de ouders bijdragen!

Diploma uitreiking van de middelbare school.

Niet alleen een feestje voor de geslaagde , maar voor de hele familie! Iemand, bij Umberto zijn zus, gaat mee als paranimf. De geslaagde heeft de kleding (gehuurd) aan die op Amerikaanse universiteiten bij de uitreiking van diploma’s gedragen wordt. De hele familie steekt zich in feestgewaad (schulden..) en op een zaterdag is er een groot defilé door het dorp of de stad waaraan geslaagden van alle middelbare scholen en hun paranimfen meedoen. Ook de docenten.  Muziek erbij. In Nigua is er een eigen defiléband op school!

We hopen dat u met plezier en voldoening leest hoe uw sponsorkind het jaar is doorgekomen en hoe het met haar/hem gaat. Vergeet niet hoe belangrijk u voor hem/haar bent!  Ze sturen u allemaal 100.000 zoenen en evenveel omhelzingen, heerlijk Dominicaans.

Mocht u iets niet duidelijk zijn of  hebt u vragen: Laat het ons weten! We geven u graag antwoord.

Uw kerstpost of kaartje aan uw sponsorkind hebben we graag binnen vóór 10 december.

Heel veel dank voor u allen voor de steun van het afgelopen schooljaar! Muchas gracias!

Laten we doorgaan en er weer een goed  schooljaar van maken!  Voor een nieuw succes…   

                                                                                Ook  namens  allen een hartelijke groet, Gea Moser

Succes!

Umberto, zoon van twee lepra-ouders waarvan moeder blind is, haalde zijn middelbare school diploma (Bachillerato).

Meer dan 20 jaar geleden  bracht zijn vader hem en zijn twee zusjes, de jongedames op deze foto toen nog peuters, bij mij met de woorden: “Neem ze mee”.  Dat deed ik niet maar de kinderen kwamen wel in ons sponsor programma en kregen zorg en aandacht, ook thuis kwam er hulp. Leren ging bij geen van drieën erg goed. Toch heeft Umberto nu, na vele jaren avondschool zijn diploma gehaald. Al die jaren bleef zijn madrina hem toegewijd. Een overwinning voor ons allen!