Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief september 2021

Van het bestuur

September is normaal gesproken de maand van het versturen van de schoolrapporten van de kinderen aan hun sponsoren. Dit jaar is het anders. We hebben tot nu toe alleen de rapporten uit Nigua en Bani ontvangen. De rapporten van de andere scholen laten door Corona op zich wachten. Nog even geduld dus, maar we zijn het niet vergeten. Nieuw is dat de rapporten dit jaar vertaald zijn van het Spaans naar het Engels door de mensen in de Dominicaanse Republiek!

Helaas heeft Margareth Arnts het bestuur weer verlaten. Het werk voor onze stichting bleek niet te combineren met haar privé situatie. Later in deze nieuwsbrief een oproep voor nieuwe bestuursleden.

Fanny doet inkopen voor de scholen.

Hoe gaat het in de Dominicaanse Republiek?

Het aantal nieuwe besmettingen per dag is gelukkig flink gedaald en veel beperkingen zijn opgeheven. Maar afstand houden en mondkapjes dragen zijn nog steeds verplicht. Net zoals in Nederland houdt niet iedereen zich aan deze maatregelen. Veel mensen weigeren de vaccinaties, omdat ze de vaccins niet vertrouwen. In de provincie waar Fanny, onze contactpersoon, woont is het percentage gevaccineerde mensen erg laag, nauwelijks 50%. Zij lopen nog steeds een enorm risico om besmet te raken. Door onze gift hebben meer kinderen de beschikking over een tablet, waardoor ze vorig schooljaar ondanks Corona goed hebben afgesloten.

De scholen zijn druk bezig zich op de start van het nieuwe schooljaar, 20 september, voor te bereiden. De vaccinatiegraad in de Dominicaanse Republiek is momenteel 60%. Pas bij 80% kan het “normale” leven weer beginnen. Mede hierdoor is het nog steeds onrustig in het land en moeten we een bezoek aan de projecten helaas uitstellen. Gelukkig weten we door de contacten met Fanny wat er speelt en wat de kinderen nodig hebben. Onze steun is van essentieel belang. Enorm veel dank voor alle bijdragen!

Kom jij ons enthousiaste team versterken?

Het bestuur van Stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek bestaat uit 5 enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Om ons werk optimaal te doen zijn we op zoek naar 1 – 2 nieuwe bestuursleden die zich willen inzetten om kansarme Dominicaanse kinderen een betere toekomst te bieden. 

We kijken vooral uit naar mensen die ervaring hebben (of zich willen verdiepen in) fondsenwerving, voorlichting en marketing. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur, gaat onze voorkeur uit naar een vrouw.  Meer weten over meedraaien in ons bestuur? Neem contact op met Marieke van Suijlen, 06 53453935, stuur een mail naar contact@kinderhulpdominicaanserepubliek.nl of raadpleeg onze website https://kinderhulpdominicaanserepubliek.nl

De bussen zijn aan vervanging toe.

Met de bus naar school, hoe lang nog?

Onze stichting heeft twee bussen in de Dominicaanse Republiek om de (dove) kinderen heen en weer te brengen van huis naar school. Zonder dit gratis vervoer voor de kinderen is het voor hen onmogelijk om naar de vaak verder weg gelegen speciale school voor doven te gaan. Door het intensieve gebruik op de slechte wegen zijn de beide bussen hard aan vervanging toe. We hopen dit jaar voldoende geld in te zamelen om de grote bus te vervangen door een betrouwbare tweede hands bus. De kleinere bus staat volgend jaar op de planning om te vervangen.

We zij al een eindje op weg. Van één van onze trouwe donateurs hebben we een bedrag van € 5000,- ontvangen. Fantastisch is ook de inzet van één van onze sponsoren die in haar eigen netwerk geld inzamelt voor de bus-actie. En Wilde Ganzen heeft al financiële steun toegezegd!

Wil je de actie steunen, ga dan naar de website en maak je gift over op  https://kinderhulpdominicaanserepubliek.nl/help-mee/geef-een-gift/  o.v.v. bus-actie.

25 Kinderen zoeken sponsor!

De financiële situatie van veel gezinnen in de Dominicaanse Republiek is verder verslechterd door Corona. Nog meer gezinnen leven in armoede, doordat allerlei sectoren, vooral het toerisme, vrijwel tot stilstand zijn gekomen. Onze contactpersoon ter plekke, Fanny, heeft gevraagd of we 25 extra kinderen in het programma willen opnemen. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe sponsoren. Een kind sponsoren kost € 11,67 per maand / € 35 per kwartaal. Dove kinderen kosten het dubbele (€ 23,34 per maand / € 70 per kwartaal) door de hoge vervoerskosten van en naar school. Voor dove kinderen hebben we vaak 2 sponsoren.

Helpt u mee, zodat deze 25 kinderen ook naar school mogen? Aanmelding als sponsor kan via het aanmeldingsformulier op de website https://kinderhulpdominicaanserepubliek.nl/help-mee/sponsor-een-kind/

Vers van de pers: de scholen zijn weer open!


Hartelijke groeten, het Bestuur:

Koot Jedeloo, Chris van den Brink, Ilse Jansen, Ben Heinen, Marieke van Suijlen.