Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief maart 2021

Van het bestuur

Voor het eerst sinds lange tijd in deze periode van het jaar geen reisverslag van ons bezoek aan de Dominicaanse Republiek. De reden is bekend: Corona. We gaan pas als de situatie weer veilig is. De twee oproepen in de vorige nieuwsbrief zijn zeer succesvol geweest. De kerstactie voor voedselpakketten voor de armste gezinnen heeft maar liefst € 3350,- opgeleverd. En voor de school in San Francisco de Macoris zijn ca. 300 tweedehands gehoorapparaten ingezameld. Heel veel dank!

Francis Lammers heeft na ruim 35 jaar actieve inzet voor Kinderhulp Dominicaanse Republiek afscheid genomen van het bestuur. Wij bedanken haar heel hartelijk voor haar inzet en bevlogenheid. Twee nieuwe bestuursleden stellen zich in deze nieuwsbrief voor.

M.i.v. 1 maart 2021 hebben we een nieuw postadres: secretariaat Kinderhulp Dominicaanse Republiek, Bont Dikkopje 2, 4007 HS Tiel.

Dominicaanse Republiek

Ook hier is Corona een groot probleem. Het aantal officieel geregistreerde sterfgevallen is inmiddels opgelopen tot boven de 3100. Naast de sterfgevallen is de toegenomen armoede door het wegvallen van werk en het toerisme een groot probleem. Door het grote succes van de kerstactie hebben we aan 60 arme gezinnen vlak voor kerst een voedselpakket uitgedeeld. De regering helpt zo hier en daar, maar nog minder dan aan het begin van de pandemie.

Het vaccineren is begonnen. Eerst zijn de regering en het leger aan de beurt. Het zal nog lang duren voordat de gewone burgers allemaal gevaccineerd zijn.

De meeste bedrijven zijn inmiddels weer open; de scholen blijven in ieder geval nog tot half april gesloten. In tussen hebben de kinderen digitaal les. Helaas beschikken niet alle gezinnen over de juiste hulpmiddelen om deze vorm van onderwijs te volgen. Dankzij een fantastische gift van één van onze donateurs hebben we ter plekke 45 tablets voor het project in Nigua en 9 voor het project in Bani gekocht. Ook als de scholen weer open gaan zijn deze tablets een geweldige aanwinst voor de kinderen.

Iedereen is heel blij en dankbaar met alle hulp en aandacht vanuit Nederland!

Sponsor werft sponsor

We prijzen ons gelukkig dat we hele trouwe sponsoren en donateurs hebben die het werk van onze stichting een warm hart toedragen. Eenmaal betrokken betekent vaak  ‘voor altijd betrokken’ en daar zijn we trots op. Om nog meer kinderen te helpen zijn we op zoek naar nieuwe sponsoren of donateurs. Op het moment steunen we ca. 300 kinderen. We willen dat aantal heel graag verhogen naar 325. Nog meer kinderen naar school op weg naar een gezonde en zelfstandige toekomst.

Help je ons werven?

Ken je iemand in je omgeving die net als jij betrokken is bij wat er gebeurt in de wereld, verwijs hem of haar dan naar onze website. Daar staan alle manieren om ons te helpen overzichtelijk op een rijtje. Help voor de mens van morgen het kind van vandaag. https://kinderhulpdominicaanserepubliek.nl/help-mee/

Geef de kinderen ver weg nét zoveel kans als de wíj onze kinderen geven. Voor 35 euro per kwartaal gaat daar voor een kind een wereld open!

Nieuwe bestuursleden

Margareth Arnts is met haar partner al sinds 2000 sponsor van enkele kinderen in de Dominicaanse Republiek. In haar werkzame leven is zij betrokken geweest bij vele onderwijs huisvestings-  en onderwijsorganisatie vraagstukken. Het onderwijs in Nederland kent zij ‘van binnen en van buiten’. In 2015 heeft zij de Dominicaanse Republiek bezocht en was helemaal verrukt over de kwaliteit van de doven- en slechthorende scholen. Wat een kans voor deze kinderen!  Margareth gaat zich binnen het bestuur vooral bezig houden met sponsorwerving en PR. 

Ben Heinen is 21 jaar geleden door zijn werk in het Caraïbisch gebied  in aanraking gekomen met de Dominicaanse Republiek en haar bewoners. Hij heeft het land diverse malen bezocht en heeft er veel vriendschappen aan overgehouden. Tijdens die bezoeken ervaart hij telkens de hartelijkheid en veerkracht van de bevolking, maar ziet ook de grote sociale verschillen, de armoede en de ongelijke kansen voor verschillende bevolkingsgroepen. Ben ondersteunt een paar bevriende gezinnen en stelt hen daarmee in staat hun kinderen onderwijs te laten volgen. Inmiddels zijn uit één gezin twee van de drie kinderen afgestudeerd en de derde staat op het punt om dit jaar naar de universiteit te gaan. Wat fijn om op deze wijze kinderen aan een goede toekomst te helpen