Blogs

Kerstbrief 2018

Lieve mensen,

Wat een verrassing! De kaartjes deze keer in het Nederlands!
Geen “Feliz Navidad”, geen “Buen Año nuevo” en ook geen “abrazos”, “besos” en “te queremos mucho”.
Wat een werk voor al die kinderen, moeders, juffen: die rare teksten overschrijven terwijl je geen woord herkent. Sommigen hadden er ook duidelijk moeite mee, maar het is met liefde en aandacht gemaakt!
Gelukkig dat de meesten zich op de voorkant konden uitleven. En daar zijn weer echte kunstwerkjes bij.

Voor onze sponsorkinderen is de kerstvakantie al begonnen. Kerst is hét hoogtepunt van het jaar. Familie, vrienden, buren, iedereen die je lief is, moet in het feest delen. Vaders, moeders, die het hele jaar niet in de gelegenheid waren hun kinderen te zien, worden nu geacht thuis te zijn en hun kinderen eindelijk weer eens in hun armen te sluiten. Wat een verdriet als die ouder toch niet uit die stad of dat verre land terugkomt. Denken ze niet aan hun kinderen?
Wat een verdriet ook voor onze sponsorkinderen in de tehuizen. Zij worden geacht naar “huis” te gaan, maar voor enkelen kan dat niet en zij blijven achter in een half leeg tehuis.  Ook al doet de leiding nog zo goed hun best, het blijft  een gemis als er geen ouder is voor die “abrazos” en die “besos.”. Ze zijn blij als na een maand die lange kerstvakantie is afgelopen en de andere kinderen weer terug zijn. Met hun verhalen….
Daarom zijn alle sponsorkinderen blij met een kaartje van hun padrino/madrina: een beetje aandacht van iemand die wél aan je denkt! Dank padrinos en madrina voor uw kaartje! Hopelijk bent u even blij met het kaartje van uw sponsorkind.
En ja, het mag nog, de nieuwe post nemen wij in januari, na de kerstvakantie, mee naar de projecten.

Het jaar 2018 is nu bijna afgelopen en het is goed even terug te kijken.
Wat waren er voor bijzonderheden? Hier komen enkele gebeurtenissen

1 – Meer dan 300 kinderen kregen hun uniform, schoolspullen, schoenen en vaak ook een tas. Klaar voor het nieuwe jaar! Dit is en blijft ons hoofddoel: het voor kinderen mogelijk maken om naar school te gaan. Zó gewoon….. naar school. Zó fantastisch dat we ook dit jaar weer geslaagde eindexamenkandidaten hadden! Hulp helpt!

2 – Het gezin Salazar (6 kinderen, hieronder) viert Kerst niet meer in een stal maar in een echt huis! Voorlopig helpen we met ’t betalen van de huur.

 

 

 

 

 

 

3 – Blinde Yelainy (hierboven) krijgt een jaar lang extra les van blinde meester Juan. Hij leert haar braille en gitaar. Thuis en op school. Kosten: €200 per maand. Geweldig. Maar …. hoe verder????

4 – Voor Camilla (links) kwam er een intensieve behandeling fysiotherapie. Kunnen we vookomen dat haar rug krom groeit?

 5 – Ze dachten dat hij autistisch was. Tot z’n 11e zat hij in de 1e klas. Toen bleek dat hij doof was. Op de Dovenschool ging het leren goed. Hij leerde een vak, werkte, en helaas ging het mis. Opnieuw, inmiddels 30 jaar, schreef hij zich in op de Escuela Taller (Werkplaats School) en haalde zijn diploma. Succes, Juan!  ( Slechte foto, goed resultaat!)

6 –  Minder gelukkig is deze vader die ook nog twee dochtertjes heeft. Hij en zijn vrouw zijn met HIV besmet, ziek, en kunnen niet meer voor de kinderen zorgen. Via onze Fanny en Jeugdzorg zitten de jongens nu in ENED en hun zusjes in een meisjestehuis in Baní. Met  Kerst zijn  ze allemaal weer even thuis.

 

 

 

 

 

Wilt u ons helpen met uw KERSTGIFT voor onze UNIVERSITEITSSTUDENTEN? Er zijn er in totaal 15, en dat is eigenlijk te weinig…..De hulp is vooral voor hun reiskosten. Gratis O.V. voor studenten bestaat hier niet!

En voor de aanschaf van materialen voor een NATUURKUNDE-, SCHEIKUNDE EN BIOLOGIEPRACTICUM voor het middelbaar onderwijs op de Dovenschool Santa Rosa. Onmisbaar voor MIDDELBARE SCHOLIEREN, OOK DOVE!

WILDE GANZEN ONDERSTEUNT DEZE ACTIE!

Uw gift op: NL74RABO 0361 1205 08, o.v.v. “Kerstgift”. Dank!!!!

Kaartje naar uw sponsorkind? Het kan nog, gewoon een leuke: Bonendaal 30. 7231 GH Warnsveld. (+ kindnr)
Een nieuwe sponsor aanmelden? Het kan altijd: 0575-527114 / 064924 4698 of via: gea@domrep.nlWilt U of iemand anders zich nuttig maken in het bestuur van onze stichting? Fantastisch. Zie tel. en emailadres.

Dank voor uw geweldige hulp!  Onmisbaar voor onze sponsorkinderen. Mogen ze ook volgend jaar op u rekenen?
Namens allen medewerkers van Kinderhulp Dom.Rep. en Niños del Mundo Nigua wens ik dat het u allen goed gaat.                     

Feliz Navidad y un Año nuevo de Felicidad y Prosperidad

Gea Moser