Blogs

Voedselpakketten actie gaat door!

2 Juni 2020 – Nog geen 2 weken geleden zijn we gestart met de voedselpakketten actie voor de armste gezinnen uit ons programma in de Dominicaanse Republiek. We zijn heel blij met de huidige stand van zaken. Tot nu toe heeft de actie ruim 3700 euro opgebracht!

Vandaag is het eerste bedrag (2450 euro) van de actie overgemaakt naar onze contactpersoon ter plekke, Fanny. Zij zorgt daar met haar team voor het inkopen, samenstellen en uitdelen van de voedselpakketten. Voor dit bedrag zijn 35 gezinnen voor twee weken geholpen aan eten en schoonmaakmiddelen.

Het klaarmaken van de voedselpakketten.

Onze actie gaat door! We hopen in juli nog een keer 2450 euro over te maken. Helpt u ons aan de ontbrekende 1200 euro?

Doet u mee? Maak uw gift dan over op NL74RABO0361120508, t.a.v. Stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek, o.v.v. voedselpakketten.