Blogs

Universiteitsstudent behaalt zijn graad

Er zijn in Nigua 10 universiteitsstudenten en in Nagua nog 2 ( in totaal 10 meisjes en 2 jongens) die we ondersteunen. Elk jaar komen er een of twee bij en gaan er ook een of twee af. De studierichtingen die gevolgd worden zijn Pedagogiek of Specialisatie voor basisschooldocent, Geneeskunde, Bedrijfsadministratie, Boekhouden, Bestuurskunde.

De ondersteuning bestaat in het vergoeden van het dagelijkse vervoer naar de universiteit of ziekenhuis. Dat is een enorm obstakel en kost een student zo’n € 10 à € 15 per week.

De studenten moeten elk jaar het bewijs van inschrijving en studieresultaten overhandigen.

Als voorbeeld van de ondersteuning van universiteitsstudenten hierbij een brief van Juan Heredia, die Matematica en Lengua español  ( rekenen/Wiskunde en Spaanse Taal) studeerde en nu zijn graad voor basisschooldocent behaald heeft. Hij kon studeren met een speciale beurs voor arme, getalenteerde studenten. Juan zoekt nu werk en gaat verder met studeren.Hij is erg ambitieus. We zijn zeer trots op hem!

Wat schreef Juan Heredia?

Ontvang een hartelijke groet en de wens dat het u en de uwen goed gaat. Het doet me plezier u te kunnen mededelen dat ik mijn studie beëindigd heb. Na vier jaar van inspanning en doorzetten heb ik met succes mijn doel bereikt.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om u te bedanken voor alles wat u voor mij en mijn familie gedaan hebt. Gedurende al die tijd hebt u me onvoorwaardelijk gesteund en mij de financiële hulp verleend waardoor ik, ondanks allerlei obstakels, overeind kon blijven.

Ik heb geen woorden om uitdrukking te geven aan mijn geluk dat ik dit bereikt hebt. De promotie zal zijn op 18 oktober van dit jaar.

Dit is het voor dit moment. Neemt afscheid met een hartelijke groet,

Juan Miguel Heredia

U allemaal heel hartelijk dank!

Uw bijdrage is van enorm belang voor al onze sponsorkinderen/ sponsorstudenten  en families!