Blogs

Raad van Toezicht zoekt nieuw lid

Augustus 2022 – Stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek zet zich in om kwetsbare kinderen in de Dominicaanse Republiek een toekomst te geven door hen in staat te stellen naar school te gaan. Sinds 1979 zamelt een groep vrijwilligers geld in via sponsoren en donateurs uit Nederland. Eerst als onderdeel van Wereldkinderen en vanaf 2011 als zelfstandige stichting. De stichting is erkend als goed doel door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en heeft een Anbi status. 

Stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek kent een bestuur, verschillende commissies en een raad van toezicht, allemaal onbezoldigd. Vanwege het vertrek van onze secretaris op 1 oktober 2022 zijn wij op zoek naar een collega

Lid van de Raad van Toezicht

bij voorkeur met een juridische en/of financiële achtergrond.

De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden, die toetreden voor een benoemingsperiode van vier jaar met maximaal één verlengingsmogelijkheid. We vergaderen drie tot vier keer per jaar als RvT en één keer per jaar samen met het bestuur. De belangrijkste taken van de Raad zijn het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur, toezicht houden op het functioneren van de stichting en de realisatie van haar doelstellingen in de Dominicaanse Republiek. Daarnaast toetsen zij de besturing van de stichting en keuren meerjarenplannen, begroting, jaarverslag en jaarrekening formeel goed.

Voorzitter van de RvT Liesbeth Nap zegt: “Wij vullen onze rol in vanuit de principes van ‘good gouvernance’ waarbij we graag een open gesprek voeren over onze indrukken en afwegingen”.

Vind jij het leuk om vanuit jouw bestuurlijke kennis en ervaring maar vooral ook vanuit je persoonlijke drive iets te betekenen voor kwetsbare kinderen? Neem dan contact op met Liesbeth Nap, voorzitter RvT via 06-30630394 of liesbeth.nap@gmail.com. Uiteraard kun je ook bij haar terecht wanneer je meer wilt weten over deze mooie vrijwilligersfunctie.