CBF Erkenning

Stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek is een "Erkend Goed Doel"

Wij zijn sinds 2012 onafgebroken erkend als goed doel door het CBF. Daar zijn we trots op. Voor de sponsoren en donateurs is het een garantie dat hun geld goed terecht komt.

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Alleen goede doelen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen komen in aanmerking. “Erkende goede doelen” dragen bij aan een betere wereld, gaan zorgvuldig met elke euro om, leggen verantwoording af en laten zich onafhankelijk controleren.

Enkele belangrijke eisen voor de Erkenning zijn:

1. Actueel beleid: je hebt vastgelegd wat je organisatie wil bereiken en hoe je dat gaat doen.

2. Begroting: je beleidsplan is onderbouwd met een begroting, die inzicht geeft in de verwachte kosten en de bestedingen.

3. Onafhankelijk bestuur: het bestuur bestaat uit minstens 3 leden die besturen zonder zakelijke belangen, familiebanden of connecties met andere organisaties.

4. Transparantie en controle: een kascommissie of Accountant (AA- of RA geregistreerd) controleren de financiële jaarrekening en het verslag van het bestuur. Op de website staan zowel het beleidsplan als de de statuten als de jaarverslagen.

Een “Erkend Goed Doel” krijgt jaarlijks een check en eens in de drie jaar een uitgebreide hertoets. Het CBF controleert zo of de organisatie nog steeds aan de normen voldoet.