Kerstactie 2023

Door uw hulp kunnen de kinderen nog steeds naar school gaan. Hierdoor hebben ze een betere bestaanszekerheid voor de toekomst. Bedankt voor alle steun afgelopen jaar.

Dit jaar willen we de kerstactie gebruiken om de school Julian Jimenez te helpen. De kerstactie zal gebruikt worden om nieuwe speeltoestellen te kunnen kopen, denk bijvoorbeeld aan schommel, glijbaan, klimrek en een wip. Zo kunnen de kinderen buiten blijven spelen en ontspannen.

Doneren kan via de groene knop op onze website www.kinderhulpdominicaanserepubliek.nl onder vermelding van kerstactie of op onze bankrekening: NL74RABO0361120508.

Kerstactie 2022

Dit jaar willen wij onze kerstactie besteden aan voedselpakketten.

Door Covid-19 en werkeloosheid is de armoede toegenomen in de Dominicaanse Republiek.

Daarbij kwam nog de tornado Fiona, waardoor er nog meer mensen in de armoede terecht kwamen.

Wij gebruiken de kerstactie om de arme gezinnen van onze projecten met kerst een voedselpakket te geven.

U kunt via onze website: www.kinderhulpdominicaanserepubliek.nl gebruik maken van de groene doneerknop of uw bijdrage overmaken op onze bank rekening: NL74RABO0361120508.

Raad van Toezicht zoekt nieuw lid

Augustus 2022 – Stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek zet zich in om kwetsbare kinderen in de Dominicaanse Republiek een toekomst te geven door hen in staat te stellen naar school te gaan. Sinds 1979 zamelt een groep vrijwilligers geld in via sponsoren en donateurs uit Nederland. Eerst als onderdeel van Wereldkinderen en vanaf 2011 als zelfstandige stichting. De stichting is erkend als goed doel door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en heeft een Anbi status. 

Stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek kent een bestuur, verschillende commissies en een raad van toezicht, allemaal onbezoldigd.

Uitdelen rapporten is gestart

Juli 2022 – De kinderen hebben het hele jaar hard gewerkt om goede cijfers te halen op hun rapport. Het uitdelen van de rapporten is een bijzonder moment. Hoe pakt de beoordeling uit? Ga je door naar de volgende groep? Vanaf begin juli krijgen de kinderen hun rapport. Half juli begint de vakantie en sluiten de scholen een aantal weken.

De eerste rapporten zijn al doorgestuurd van de Dominicaanse Republiek naar Nederland. Zodra we de meeste binnen hebben starten we met verzenden van de rapporten naar de sponsoren.

Medicijnen bieden uitkomst

Februari 2022 – Alle sponsorkinderen die we ondersteunen vanuit Nederland hebben met elkaar gemeen dat ze uit arme gezinnen komen. Hun ouders hebben geen werk, zijn ziek of zijn overleden. Het komt regelmatig voor dat de kinderen bij een tante of de grootouders wonen.

Het geld van Stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek gebruiken we in eerste instantie om het schoolgeld van de sponsorkinderen te betalen. Maar soms is dat niet genoeg en zijn andere dingen noodzakelijk; medicijnen bijvoorbeeld.

Videobellen met nieuwe school

Januari 2022 – Op 10 januari hebben we kennisgemaakt met Maria Pestrella, de directrice van de school Julian Jimenez in Nigua. Deze school is de meest recentste loot aan de boom en de tweede school in Nigua. Ruim 20 kinderen van deze school nemen we als sponsorkind op in ons programma. Deze kinderen komen uit hele arme gezinnen, die de schoolkosten niet kunnen betalen. Maria Pestrella stelt ons online voor aan haar school.

Julian Jimenez is in korte tijd gegroeid van ca.

Diploma voor vijf sponsorkinderen

15 November 2021 – Wat een feestelijke dag! Vijf jong volwassenen die in ons sponsorprogramma meedoen zijn geslaagd voor hun middelbare school diploma. Een fantastische prestatie en een mooie mijlpaal, heel hartelijk gefeliciteerd. We wensen hen enorm veel succes in de toekomst.

Ondanks het feit dat de leeromstandigheden het afgelopen jaar verre van optimaal zijn geweest door Corona, zijn zij er toch in geslaagd hun diploma te halen. Eerst een periode helemaal geen school, daarna voor het eerst onderwijs op afstand volgen.

Bus-actie gestart

12 Juni 2021 – De twee bussen van Kinderhulp Dominicaanse Republiek zijn hard aan vervanging toe. Door het intensieve gebruik op de slechte wegen lopen ze op hun laatste benen. De bussen zorgen voor het vervoer van de dove kinderen uit ons programma. Ze wonen vaak ver weg van de dovenschool en zonder deze bussen is het dovenonderwijs voor hen onbereikbaar. Vanwege de kosten, maar ook vanwege de veiligheid onderweg.

Begin juni zijn we een actie gestart om het geld voor een grote en betrouwbare tweede hands bus bij elkaar te krijgen.

Feestdag op dovenschool San Francisco de Macoris

25 Mei 2021 – Hoewel de kinderen van de dovenschool in San Francisco de Macoris in verband met COVID-19 nog niet dagelijks naar school mogen, was het vorige week toch feest. Door een fantastische gift konden we 20 tablets uitdelen aan de kinderen van de school. In het doven onderwijs is het werken met beeldmateriaal en geschreven teksten onmisbaar. Veel leerlingen wonen ver weg van school en door de tablets is het mogelijk om ook op afstand te communiceren en te leren.

Tablet geeft uitkomst

2 Maart 2021 – Net als bij ons in Nederland zijn de scholen in de Dominicaanse Republiek al maanden gesloten. De regering van de Dominicaanse Republiek heeft de docenten geschoold om digitaal onderwijs te geven. Uiteraard een mooi streven. Groot probleem is wel dat een aanzienlijk deel van de kinderen geen hulpmiddelen heeft om deze onderwijs vorm te volgen. Daarom zijn we een actie gestart om voor de gezinnen uit ons programma een tablet te kopen als zij daar zelf de financiële middelen niet voor hebben.