Nieuwsbrief zomer 2023

   

Nieuwe Bus
Hier is ie dan, de nieuwe bus voor het vervoer van de dove kinderen! In mei 2021 zijn we gestart met de acties voor de nieuwe bus. We besteden in onze projecten bijzondere aandacht aan dove kinderen. Doofheid komt relatief veel voor in de Dominicaanse Republiek. Om deze groep ook een kans te geven ondersteunen we enkele dovenscholen in de Dominicaanse Republiek en zorgen voor vervoer naar de vaak ver van huis liggende scholen….

Nieuwsbrief december 2022

Van het Bestuur
Regelmatig bezoeken wij de scholen in de Dominicaanse Republiek. Het is belangrijk om met eigen ogen te zien hoe de projecten lopen, hoe het geld besteed wordt en met onze mensen ter plekke te spreken. Tijdens een reis signaleren we knelpunten en ontdekken nieuwe mogelijkheden. Helaas was een bezoek aan de Dominicaanse Republiek door Corona de afgelopen twee jaar niet mogelijk. We zijn heel blij dat we begin 2023 naar de Dominicaanse Republiek gaan, om te kijken hoe het gaat met de projecten….

Kerstactie 2022

Dit jaar willen wij onze kerstactie besteden aan voedselpakketten.

Door Covid-19 en werkeloosheid is de armoede toegenomen in de Dominicaanse Republiek.

Daarbij kwam nog de tornado Fiona, waardoor er nog meer mensen in de armoede terecht kwamen.

Wij gebruiken de kerstactie om de arme gezinnen van onze projecten met kerst een voedselpakket te geven.

U kunt via onze website: www.kinderhulpdominicaanserepubliek.nl gebruik maken van de groene doneerknop of uw bijdrage overmaken op onze bank rekening: NL74RABO0361120508.

Raad van Toezicht zoekt nieuw lid

Augustus 2022 – Stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek zet zich in om kwetsbare kinderen in de Dominicaanse Republiek een toekomst te geven door hen in staat te stellen naar school te gaan. Sinds 1979 zamelt een groep vrijwilligers geld in via sponsoren en donateurs uit Nederland. Eerst als onderdeel van Wereldkinderen en vanaf 2011 als zelfstandige stichting. De stichting is erkend als goed doel door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en heeft een Anbi status. 

Stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek kent een bestuur, verschillende commissies en een raad van toezicht, allemaal onbezoldigd.

Uitdelen rapporten is gestart

Juli 2022 – De kinderen hebben het hele jaar hard gewerkt om goede cijfers te halen op hun rapport. Het uitdelen van de rapporten is een bijzonder moment. Hoe pakt de beoordeling uit? Ga je door naar de volgende groep? Vanaf begin juli krijgen de kinderen hun rapport. Half juli begint de vakantie en sluiten de scholen een aantal weken.

De eerste rapporten zijn al doorgestuurd van de Dominicaanse Republiek naar Nederland. Zodra we de meeste binnen hebben starten we met verzenden van de rapporten naar de sponsoren.

Nieuwsbrief maart 2022

Van het bestuur

Regelmatig bezoeken wij de scholen in de Dominicaanse Republiek. Het is belangrijk om met eigen ogen te zien hoe de projecten lopen, hoe het geld besteed wordt en met onze mensen ter plekke te spreken. Tijdens een reis signaleren we knelpunten en ontdekken nieuwe mogelijkheden. Helaas was een bezoek aan de Dominicaanse Republiek door Corona de afgelopen twee jaar niet mogelijk. Ook de Dominicaanse Republiek heeft ernstig te maken gehad met dit virus, al lijkt het langzaamaan wat beter te gaan.

Medicijnen bieden uitkomst

Februari 2022 – Alle sponsorkinderen die we ondersteunen vanuit Nederland hebben met elkaar gemeen dat ze uit arme gezinnen komen. Hun ouders hebben geen werk, zijn ziek of zijn overleden. Het komt regelmatig voor dat de kinderen bij een tante of de grootouders wonen.

Het geld van Stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek gebruiken we in eerste instantie om het schoolgeld van de sponsorkinderen te betalen. Maar soms is dat niet genoeg en zijn andere dingen noodzakelijk; medicijnen bijvoorbeeld.

Videobellen met nieuwe school

Januari 2022 – Op 10 januari hebben we kennisgemaakt met Maria Pestrella, de directrice van de school Julian Jimenez in Nigua. Deze school is de meest recentste loot aan de boom en de tweede school in Nigua. Ruim 20 kinderen van deze school nemen we als sponsorkind op in ons programma. Deze kinderen komen uit hele arme gezinnen, die de schoolkosten niet kunnen betalen. Maria Pestrella stelt ons online voor aan haar school.

Julian Jimenez is in korte tijd gegroeid van ca.

Kerstactie 2021

Voor de kerstactie van dit jaar hebben we drie prachtige projecten geselecteerd! We brengen ze graag onder jullie aandacht. De bus-actie loopt al een tijdje; de school Julian Jimenez en de zussen Heredia zijn nieuw.

Bus actie voor het vervoer van dove kinderen naar school

Met deze actie zijn we al enige tijd bezig. We gebruiken twee bussen voor het vervoer van de dove kinderen, een grote en een kleine.

Nieuwsbrief november 2021

Van het bestuur
Het goede nieuws is dat bijna alle rapporten van de sponsorkinderen binnen zijn en verstuurd aan de sponsoren. We doen ons uiterste best ook de laatste rapporten te bemachtigen.
Regelmatig krijgen we vragen wanneer we weer een sponsorreis organiseren. Gezien de situatie in de wereld, zit dat er voorlopig helaas niet in. Het bestuur is voor het laatst naar de Dominicaanse Republiek gereisd in januari 2020. We hoopten steeds om in januari 2022 weer te gaan, maar ook dat gaat niet door.