ANBI-status

Stichting Kinderhulp Dominicaanse Republiek heeft de ANBI-status

De Belastingdienst heeft de stichting de ANBI-status verleend. Dat betekent een fiscaal voordeel voor zowel de stichting als de sponsoren en donateurs. De stichting hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen, zolang het geld voor het algemeen belang wordt gebruikt. Donateurs kunnen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

RSIN nummer: 850263621

Een stichting komt in aanmerking voor de ANBI-status als zij voldoet aan voorwaarden van de Belastingdienst. De belangrijkste voorwaarden zijn:

1. De stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen nut.

2. De stichting heeft geen winstoogmerk.

3. De stichting en de bij de stichting betrokken mensen voldoen aan integriteitseisen.

4. Niemand mag over het vermogen van de stichting beslissen alsof het eigen vermogen is.

5. Er is niet meer eigen vermogen dan nodig is voor het werk van de stichting.

6. Beleidsbepalers ontvangen alleen een onkostenvergoeding, geen loon.

7. De stichting heeft een actueel beleidsplan.

8. De verhouding tussen de beheerkosten en de bestedingen zijn redelijk.

9. Bij opheffen van de stichting gaat het resterende saldo naar een soortgelijk doel met ANBI-status.

10. De administratie is op orde.

11. Diverse gegevens, o.a. het jaarverslag en het beleidsplan, staan op de website.

Een stichting verliest de ANBI-status als niet meer aan de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden wordt voldaan. De stichting kan de status ook zelf beëindigen.