Aanpak

Hoe werken we?

Kinderhulp Dominicaanse Republiek zet zich in Nederland in om zoveel mogelijk sponsoren en donateurs te werven. De Nederlandse stichting werkt nauw samen met de Dominicaanse stichting Ninos del Mundo Nigua. Deze bestaat uit ouders (meestal de moeders), docenten, oud-sponsorkinderen en een fulltime secretaresse Fanny Geronimo Rodriquez. Zij zorgen ter plaatse voor het uitvoeren van alle werkzaamheden en zij maken de keuze welke kinderen in aanmerking komen voor ons programma.

Met jouw financiële bijdrage faciliteren we het onderwijs op verschillende manieren. We betalen het schoolgeld, de uniformen en de boeken van de leerlingen die in ons programma zijn opgenomen. Daarnaast organiseren en vergoeden we het transport van de dove kinderen naar de vaak veraf gelegen dovenscholen. En we helpen bij de aanschaf van leermiddelen of het aanstellen van een extra leerkracht. Verder hebben we een Universiteitsfonds voor leerlingen die naar de Universiteit gaan, maar voor wie de kosten te hoog zijn. Ten slotte stimuleren we de moeders om vakcursussen te volgen, zodat zij zelf een inkomen krijgen.

Daarnaast ondersteunen we de thuisbasis van de kinderen uit ons programma. Bv. door het vergoeden van medicijnen bij ziekte, het verschaffen van maandelijkse voedselpakketten voor grootouder gezinnen en hun kleinkinderen of bieden we hulp aan families zonder documenten bij de registratie tot officieel Dominicaans staatsburger.